PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL

ACTE NECESARE:

• Titlu de proprietate
• Certificat de moștenitor
• CI (persoane fizice)/Certificat constatator (persoane juridice)
• După efectuarea măsuratorii se vor obține de la Primăria din raza căreia face parte terenul diferite acte in fucție de caz (certificat de atestare fiscală, certificat de atestare a edificarii construcției, certificat de nomenclator stradal, adeverință în baza căreia se efectuează modificări, plan de punere în posesie, plan de încadrare în zonă)

Contactează-ne

ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE

ACTE NECESARE:

Extras de carte funciară (vechi)
Plan de amplasament și delimitare a imobilului (vechi)
CI (persoane fizice)/Certificat constatator(persoane juridice)
După efectuarea măsurătorii se vor obține de la Primaria din raza căreia face parte terenul diferite acte în fucție de caz
(certificat de atestare a edificării construcției , certificat de nomenclator stradal, adeverință în baza căreia se efectuează modificări)

Contactează-ne

INSCRIERE CONSTRUCȚIE

ACTE NECESARE:

Extras de carte funciară (vechi)
Plan de amplasament și delimitare a imobilului (vechi)
Autorizație de construire
Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
Certificat de atestare a edificarii construcției;
Relevee avizate spre neschimbare
CI (persoane fizice)/Certificat constatator (persoane juridice)

Contactează-ne

DEZMEMBRARE/ALIPIRE

ACTE NECESARE:

Extras de carte funciară (vechi)
Plan de amplasament și delimitare a imobilului (vechi)
CI (persoane fizice)/Certificat constatator (persoane juridice)
După efectuarea măsurătorii se vor obține de la Primăria din raza căreia face parte terenul Certificatul de urbanism (pentru dezmembrare/alipire in 3 sau mai multe loturi).

Contactează-ne

PLAN TOPOGRAFIC PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

ACTE NECESARE:

Extras de carte funciară (vechi)
Certificat de urbanism (daca este)
CI (persoane fizice)/Certificat constatator (persoane juridice)

Contactează-ne

Ai întrebări?

Dacă nu ai toate actele, te ajutăm să le obții.

Contactează-ne

Ai întrebări despre o lucrare?
Consultarea este gratuită.