TARIFE

PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL
TARIFE
TERMEN CADASTRU
Teren în extravilan
800 RON + Taxă Cadastru
21 Zile
Teren în intravilan
1000 RON + Taxă Cadastru
21 Zile
Teren în intravilan cu construcții
1000 RON + Taxă Cadastru
21 Zile
Înscriere Sentință Civila*
1000 RON + Taxă Cadastru
21 Zile

*Poate varia în funcție de complexitatea SC
*Prețurile sunt valabile doar pentru Județul Cluj

Tarife
ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE
TARIFE
TERMEN CADASTRU
Alocare număr cadastral
800 RON + Taxă Cadastru
15 Zile
Înscriere: adresă/categorie de folosință/destinație
800 RON + Taxă Cadastru
15 Zile
Înscriere suprafață măsurată
800 RON + Taxă Cadastru
15 Zile
Înscriere/radiere/extindere construcție*
800 RON + Taxă Cadastru
15 Zile

*Poate varia in functie de complexitatea proiectului
*Preturile sunt valabile doar pentru Judetul Cluj

DEZMEMBRARE/ALIPIRE TEREN SAU APARTAMENTARE CONSTRUCȚIE
TARIFE
TERMEN CADASTRU
2 Loturi/Unități Individuale
500 RON/lot/UI + Taxă Cadastru
9 Zile
3 Loturi/Unități Individuale
400 RON/lot/UI + Taxă Cadastru
9 Zile
Mai multe loturi
SUNĂ!
9 Zile

*Preturile sunt valabile doar pentru Judetul Cluj

PLAN TOPOGRAFIC PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
TARIFE
TERMEN CADASTRU
Recepție tehnică AC
800 RON + Taxă Cadastru
21 Zile
Recepție tehnică PUD/PUZ/PUG
SUNĂ!
21 Zile

*Preturile sunt valabile doar pentru Judetul Cluj

ALTE MĂSURĂTORI
TARIFE
Documentație obținere titlu de proprietate
500 RON
Documentație obținere certificat de urbanism
400 RON
Măsurătoare pentru verificarea suprafeței
300 RON
Plan de încadrare în zonă
100 RON
Relevee apartamente
100 RON/Cameră
Trasare puncte*
25 RON/Punct

*Nu mai puțin de 250
*Preturile sunt valabile doar pentru Judetul Cluj

Ai întrebări despre o lucrare?
Consultarea este gratuită.