Ce este cartea funciară?

Cartea funciară este “buletinul” imobilului. Aceasta face dovada existenței terenului și sau a construcțiilor aferente care aparțin unuia sau mai multor proprietari.

Ce este întabularea?

Întabularea sau prima înscriere este operațiunea prin care o persoană își înscrie dreptul de proprietate aspura unui imobil în baza actelor doveditoare a proprietătii în Cartea funciară. Titlul de proprietate, Sentința Civilă, Ordinul prefectului, etc. sunt acte doveditoare a proprietății. Acestea nu țin loc de act de proprietate, actul de proprietate este Cartea Funciară.

Este necesară întabularea?

Da, pentru orice operațiune care implică vreo modificare a imobilului. Ex. Instrăinare (moștenire, vânzare sau donație) Notarul nu poate realiza nici una din operațiunile de mai sus, fără extrasul de CF.

Ex. Construire. Primăria nu poate emite nici un act pe un imobil care nu se poate identifica cu nu număr de Carte funciară, număr cadastral sau numar topografic.

Ce este numărul cadastral?

Numărul cadastral este un identificator unic în baza de date natională a ANCPI. Acesta reprezintă poziția exactă în sistem de coordonate Stereografic 1970 (Stereo 70), stabilește exact suprafața parcelelor și a construcțiilor, a categoriilor de folosință, destinația și proprietarii acesteia.

De ce am nevoie de actualizarea Cărții funciare?

Actualizarea datelor din Cartea funciară este necesară pentru îndreptarea anumitor erori sau completarea informațiilor prin: alocarea de număr cadastral (coordonate Stereo 70), înscrierea suprafeței rezultate din masurători daca aceasta diferă de cea din acte, înscrierea adresei postale, înscrierea terenului în intravilanul sau extravilanului unui U.A.T, înscrierea categoriilor de folosință a parcelelor, înscrierea, extinderea sau radierea unei construcții, repoziționarea coordonatelor eronat înregistrate în cartea funciară veche.

Aveți alte nelămuriri? Contactați-ne!

    Ai întrebări despre o lucrare?
    Consultarea este gratuită.